استاندارد c547:

استاندارد ASTM C547 مشخصات و الزامات عایقهای لوله ای الیاف پشم سنگ معدنی را پوشش می دهد.این متد برای تعیین اندازه های استاندارد عایق های لوله ای کاربرد دارد. عایق لوله ای ممکن است قالب گیری شده یا با شیار V دقیق با یک یا چند دیواره شکاف طولی و تا دمای مشخص شده قابل استفاده است.
ماکزیمم دمای کاربردی این عایق ها 450 درجه سلسیوس است.

دانلود پی دی اف

استاندارد c547:

استاندارد ASTM C547 مشخصات و الزامات عایقهای لوله ای الیاف پشم سنگ معدنی را پوشش می دهد.این متد برای تعیین اندازه های استاندارد عایق های لوله ای کاربرد دارد. عایق لوله ای ممکن است قالب گیری شده یا با شیار V دقیق با یک یا چند دیواره شکاف طولی و تا دمای مشخص شده قابل استفاده است.
ماکزیمم دمای کاربردی این عایق ها 450 درجه سلسیوس است.

دانلود پی دی اف