عایقکاری مخازن حمل و نقل قیر

ترمیم بدنه ، رنگ و عایقکاری مخازن حمل و نقل قیر به تعداد 500 دستگاه

محل پروژه : اصفهان

 

عایقکاری مخازن حمل و نقل قیر ترمیم بدنه ، رنگ و عایقکاری مخازن حمل و نقل قیر به تعداد 500 دستگاه محل پروژه : اصفهان  

تگ ها: عایقکاری مخازن حمل و نقل قیر