پروژه اجرای سالن سرویس و تعمیرات پالایشگاه نفت اصفهان

 

سال اجرا 1402

حجم کار 2500 متر مربع

 

 

پروژه اجرای سالن سرویس و تعمیرات پالایشگاه نفت اصفهان

پروژه اجرای سالن سرویس و تعمیرات پالایشگاه نفت اصفهان   سال اجرا 1402 حجم کار 2500 متر مربع    

تگ ها: اجرای پایپینگ / پایپینگ / پایپینگ پالایشگاه / پایپینگ پتروشیمی