پروژه پایپینگ شرکت ساوین

 

محل پروژه یزد

سال اجرا 1402 تا 1403

حجم کار 120000 اینچ

 

 

 

پروژه پایپینگ شرکت ساوین
پروژه پایپینگ شرکت ساوین
پروژه پایپینگ شرکت ساوین
پروژه پایپینگ شرکت ساوین

پروژه پایپینگ شرکت ساوین

 

 

 

 

پروژه پایپینگ شرکت ساوین

تگ ها: اجرای پایپینگ / پایپینگ پالایشگاه / عایق کاری پایپینگ و تجهیزات