پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر

4 سوله

محل پروژه یزد

حجم کار 1900 متر مربع

 

شرح کار :

اجرای زیرسازی و نصب پوشش شازه ها

اجرای ساندویچ پانل

سیستم رو شنایی و فلاشینگ سقف و دیوار

 

 

پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر
پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر

 

 

پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر

 

پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر
پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر

 

پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر

تگ ها: اجرای سوله / پروژه پوشش سوله شرکت الکتروکویر / پوشش سوله / سوله